KTB DUYURULAR

Entries for Haziran 2011

30

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kanun, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede neşredilmiştir.

[Devamını oku...]