KTB DUYURULAR


04

 Kuruluşumuz stoklarında bulunan arpaların satışı kullanıcısına (yem fabrikaları,besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini imal eden işletmelere) serbest olarak,hububat alım satımı ile iştigal eden tüccarlara ise Kırşehir,Konya ve Kırıkkale Şube Müdürlüğü stoklarında  bulunan arpalar serbest olarak,diğer şubelerde bulunan arpalar ise (tüccar başına tüm şubeler dahil)aylık toplam 200 tona kadar 770 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili,

Çavdar ve tiritikale satışı kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın 750TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili,

Mısırların satışı ise kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın 760-775 TL/Ton fiyatlarla peşin bedel mukabili 02-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli  ve ithal makarnalık buğdayların satışına kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak kalitelerine göre değişen 925-1.050 TL/Ton fiyat aralığında peşin bedel mukabili 02-31 Ocak2017 tarihleri arasınada devam edilecektir.

Talep sahiplarinin ilgili şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmekte olup satışa açılan stoklar ve fiyatları ile detaylı bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden ve şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

Okunma Sayısı: 2977