KTB DUYURULAR


01

   Stoklarında bulunan hububatlar aşağıda bulunan esaslar dahilinde 01-31 Mart 2017  tarihleri arasınada satışa çıkarılmıştır.

   Makarnalık Buğdaylar: Stoklarımızad bulunan Makarnalık buğdayların tamamı kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır.

   Ekmeklik Buğdaylar: Stoklarımızda bulunan yerli ve ithal ekmeklik buğdayların tamamı, kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili Satılacaktır. Ancak Kırklareli Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 2015 mahsulü açık yığında stoklu olan 1272 kodlu buğdaylar 945 TL/Ton (maniplasyon hariç),1273 kodlu buğdaylar ise 930  TL/Ton(maniplasyon hariç),1274 kodlu buğdaylar ise 915 TL/Ton(maniplasyon hariç)fiyatlarla satılacaktır.

   Düşük vasıflı ekmaklik buğdayların (1661-1671 kodlu) satışı ise sadece un ve bisküvi fabrikalarına serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır.

   Arpalar: Stoklarımızda bulunan arpalar sadece kullanıcısına (Yem fabrikaları,besici ve yetiştiriciler ile kendiyemini imal eden işletmelere ) serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır.Önceki aylardan Tüccar tarafından para yatırılmış olsa dahi arpa arpa teslimatı yapılmayacaktır. Kullanıcısı tarafından önceki aylarda para yatırmış olanlara, bu durum tahsisi anlamına gelmemekle birlikte listelerde belirtilen fiyattan teslimatı yapılacaktır.

   Çavdarlar: Stoklarımızda bulunan çavdarlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır.

   Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda,yoğun talep gelen stoklar önceliklekullanıcılarına satılacak,kullanıcılarınında yoğun talebi olan stoklar ise fiili tüketimesnasına göre dağıtılabilecektir.

  

   Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup teslim taririhi 31 Mart 2017'yi geçmeyecektir.

   Talep sahiplarinin ilgili şube müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmekte olup satışa açılan stoklar ve fiyatları ile detaylı bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden ve  TMO şube müdürlüklerinden öğrenebileceklerdir.

Okunma Sayısı: 2956