KTB DUYURULAR


08

 KOP HİBE DESTEKLERİNİ AÇIKLADI…

KOP İdaresi Başkanlığı Hayvancılık Yatırımları hibe programı resmi gazetede yayımlandı.

KOP İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları 04.03.2017 tarihinde 29997 sayı ile resmi gazetede yayımlandı.

Bu tebliğe göre ilimizde %50 oranında ahır-ağıl tadilat veya yeni yapılacak ahır ve ağılları kapsamaktadır.

(İlimizin de içerisinde bulunduğu KOP bölgesinde ahırlar açık veya yarı açık olmalıdır, ağılların tipi seçiminde ise İl Müdürlükleri yetkilidir.)

İnşaat giderleri içerisinde yeni ahır /ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi bulunmaktadır. 
İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında yer almamaktadır.

Damızlık koç-teke yatırımı konusunda ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının %5'ini aşmayacak miktarda damızlık koç teke alımı için başvurabilirler.

Bu desteklemelerden T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TURKVET veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1(bir) yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış (işletmesi minimum 1 yıl önce açılmış) aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

İnşaat yapmak isteyen yatırımcılar yatırımı yapacağı il müdürlüğüne, damızlık koç-teke hibesinden yararlanmak isteyenler il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı yapmak isteyenler il müdürlüklerine her yılın ocak-şubat-mart aylarında başvurabilirler.

Üyelerimize ve halkımıza duyurulur…

 

Okunma Sayısı: 2896
resim