KTB DUYURULAR


07

    Kuruluşumuz stoklarında bulunanyerli ve ithal ekmeklik buğdayların(1262-1374gurubu) satışına sadece kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre kalitelerine göre değişen 815-975 TL/Ton fiyat aralığında,düşük vasıflı ekmeklik buğdayların satışına ise sadece un ve biküvi fabrikalarına fiili tüketim esaslarına göre 855 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili 03-30 Nisan 2017 tarihleri arasında devam edilecektir.

   Makarnalık buğdayların satışına ise sadece kullanıcısına serbest olarak kalitelerine göre değişen 940-1.050 TL/Ton fiyat aralığında peşin bedel mukabili 03-30 Nisan 2017 tarihleri arasında devam edilecektir.

   Talep sahiplerinin ilgili şube müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmekte olup satışa açılan stoklar ve fiyatları ile detaylı bilgiler www.tmo.gov.tr adresinden ve şube müdürlüklerinden öğrenilebicektir.

Okunma Sayısı: 2678