KTB DUYURULAR


12

    İşletmemiz 2016 yılı üretimi istihali 310 ton Bayraktar 2000 mahsul buğday şartname esasları dahilinde partiler halinde açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

   İhale 19/04/2017  Çarşamba günü saat 14.00'te işletmemizde yapılacaktır.İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 26/04/2017 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

   İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b)Geçici teminat vermesi,

c)Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d)Ticaret odası,Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

 İhale ilgili  daha detaylı bilgilerTarım işletmeleri Genel müdürlüğünden veya işletmemizin 0386 515 41 40 telefonundan masai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

Okunma Sayısı: 2754