KTB DUYURULAR


04

 - Çukurova TİGEM. 2017 yılında piyasaya yaptıracağı 20362 dekar Buğday 5993 dekar 1.2. ürün dane mısır,8204 dekar ayçiçeği ,1427 dekar 1.2. ürün soya ve 250 Kinoa olmak üzere toplam 36236 dekar alanın hasadı ve 17350 ton mahsul taşıma nakliye kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

 - İhale 10/05/2017 günü saat 14:00'de işletmemizde yapılacaktır.Birinci ihaleye iştirak eden olmamsı veya verilen fiyatların uygun görülmemsi halinde ikinci ihale 17/05/2017 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

 - İhale ile ilgili geçici teminat ihale satinden önce işletme veznesine veya işletmenin T.C. Vakıflar bankası Ceyhan şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 nolu hesabına yatırılarak alacakları makbuz/dekont'u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00 TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.

- İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Karanfil sok.No:62 Bakanlıklar ANKARA) Ceyhan,Kadirli,Kozan,İmamoğlu,Adana,Osmaniye,Konya,Kırşehir,Polatlı Borsaları ve İşletmemizden temin edilebilir.

- TİGEM 4734 Sayılı kamu İhale Kanunu 3/G Maddesi istina kapsamında olup,ihale TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.Bu şartname 15 maddeden ibaret olup,ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılır.

İlgilenenlerin daha detaylı bilgiyi www.tigem.gov.tr adresinden veya 0322 648 4058 nolu telefondan temin edebilirler.

Okunma Sayısı: 2712