KTB DUYURULAR


31

 Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2018 yılı istihali 905 Ton Bezostaja 1 mahsul buğday,830 Ton Mahsul buğday Bayraktar-2000, 750 Ton Es-26 mahsul buğday Toplam 2,485 Ton mahsul buğday idari şartname esasları dahilinde partiler halinde Açık arttırma usulü ile satılacaktır.

 İhale 22.01.2019 Salı günü saat 14:00'de İşletmemiz idari binasında Alım-Satım ve ihale komisyono huzurunda yapılacaktır.

 İlgilenen üyelerimiz daha detaylı bilgiyi 0386 515 4140 nolu telden veya www.tigem.gov.tr adresinden temin edebilirler.

Okunma Sayısı: 1011