KTB DUYURULAR


03

 Stoklarınızda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimekler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.

Buna göre;
A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
SatıĢ Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
 Makarna fabrikaları,
 Ġrmik, ġehriye fabrikaları,
 Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları,
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peĢin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.
Talep sahibi makarna, irmik, şehriye fabrikaları yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.
Bulgur üreticilerinden ise 2018 yılı makarnalık buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2018 yılı makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan bulgur üreticileri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Kasım 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır
B) EKMEKLĠK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
Ekmeklik Buğdaylar;
 Un fabrikaları,
 Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,
 Bisküvi fabrikalarına,
Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar;
 Un fabrikaları,
 Bisküvi fabrikalarına
Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden, 2018 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2018 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.
Bulgur üreticilerinden ise 2018 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2018 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.
Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını gösterecektir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Kasım 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.
C- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
 Besici ve yetiştiricilere,
 Yem fabrikalarına (Yem fabrikalarına yalnız Liman işyerlerimizdeki satışa açılan arpa stokları satılabilecek, diğer stoklar satılmayacaktır.),
peşin bedel mukabili Ek’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara satış yapılmayacaktır.
 
 İlgilenen üyelerimiz daha detaylı bilgiye aşağıda belirtilen adres ve telefondan ulaşa bilirler
.Ahi Evran Mah.Mehmet Ali Yapıcı Bulv.No:80 
Tel: 0 3862526323 Faks: 0386 252 63 22
Eposta: kirsehir.sube@tmo.gov.tr
 
 
Okunma Sayısı: 769