KTB DUYURULAR


17

 

  Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği'nin(AB) yatay kuralları ile ürün bazlımevzuatın üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

  Avrupa Komisyonu tarafından malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Mavı Rehber adında bir klavuz yayımlanmıştır. Bahse konu rehber,malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümleri içermekte ve ülkemiz de uygulanmaktadır

  Bu çerçevede ülkemizdeki iligili tüm paydaşlara tasarım,üretim, uygunluk değerlendirmesi akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla Rehber dilimize çevrilmiş olup Bakanlık internet sitesinde https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenliği/mavirehber adresinde yayımlanmıştır.

  İlgilenen üyelerimiz belirtilen mail adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

 

Okunma Sayısı: 522