KTB DUYURULAR


08

İLAN
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN TAKİBİ HAKKINDA ÜYE VERGİ KAYIT MÜKELLEFİYETİNİN
BORSA KAYITLARINDA KONTROL DAVETİ

Borsamız Meclis Seçimleri MAYIS – HAZİRAN 2013 dönemi içinde yapılacaktır. 5174 Sayılı Kanun madde 83/f ile 02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmelik madde 5/d, 6/g uyarınca, Üyelerimizin, Meclis Üyeliklerine seçme ve seçilme yeterlilikleri için Borsa kayıtlarını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olma şartı gerekmektedir. 02.03. 2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmelik madde 8/3 uyarınca, üyelerimiz vergi mükellefiyetlerine ilişkin Odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup - olmadığının, Borsamız Hizmet Binasında 30 NİSAN 2013 SALI günü mesai bitimine ( Saat 17:00 ) kadar kontrol etmeleri gerekmektedir.
Şayet T.O.B.B. ‘ nin WEB - UYELİK modülünden, Borsamızca vergisel yükümlülükleri yanlış tespit edilmiş bulunan Üyelerimizin yukarıda anılan başvuru süresi içinde, Vergi Dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile Borsamıza başvurmaları, aidat borçlarının da bu süre içinde yatırılması ve ayrıca Üyelerimizin Varsa üyelik bilgilerindeki adres telefon faks vs.gibi değişikliklerini bildirmeleri gerekmektedir.Yine Üyelerimizin anılan süre içinde, belirtilen şekilde Borsamıza başvurmadıkları takdirde Borsamız T.O.B.B. ‘ nin WEB UYELİK sistemi ile entegre olan V.E.D.O.P. ‘ tan sorgulanmış olan Vergi Kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Ayrıca Borsamız Aidat borcu olanlarında 1 mayıs 2013 tarihinden önce aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.

Tüm Üyelerimize İlanen Duyurulur.

 

Okunma Sayısı: 3986