KTB DUYURULAR


08

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan 30.09.2014 tarihli ve 202.01.03 sayılı yazıda; Kuruluşun liman şubelerinde bulunan arpalar ile ithalat ihalesi sonucu sözleşmesi Antalya, Mersin, Bandırma, Derince, İskenderun, İzmir ve Trabzon Şube Müdürlüklerine gelecek olan arpaların 659 TL/Ton (KDV ve manipülasyon hariç) fiyatla sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik olarak peşin bedelle mukabili satışa açıldığı ve satışa açılan arpalardan almak isteyen kullanıcıların 10 Ekim 2014 tarihine kadar ilgili TMO Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiği belirtilerek konunun üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,​

Okunma Sayısı: 3891