KTB DUYURULAR

14
 Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2015 yılı üretimi 150 ton Bezostaja 1 mahsul buğdayı şartname dahilinde partiler halinde açık artırma usulu ihal...

[Devamını oku...]

12
ODA ve BORSA'DAN ORTAK PROJE TOPLANTISI...
 ODA ve BORSA'DAN ORTAK PROJE TOPLANTISI... KIRŞEHİR’İ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ İLE DÜNYAYA AÇIYORUZ!... Türkiye et piyasasında marka haline...

[Devamını oku...]

29
 Rusya Federasyonu'nun 1 Ocak 2016 taririhinden itibaren umuma mahsus pasaport hamili Vatandaşlarımıza vize uygulayacağı belirtilmekte olup,1 Oca...

[Devamını oku...]

08
 Malya Trım İşletmesi Genel Müdürlüğünden2.440 Ton Bezostaja1 mahsul buğday ile 1.080 Ton Bayraktar-2000 mahsul buğdaylar açık arttırma usulu ile...

[Devamını oku...]

20
EĞİTİM PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!
16
 Malya Tarım İşletmesi genel Müdürlüğü 2015 yılı mahsulü 4035 Ton Bezostija1 buğdayını partiler halinde ihale ile satacaktır. İhale 19/11/2015 P...

[Devamını oku...]

18
MAYIS AYI EĞİTİMLERİMİZ

 DUYURU;

BORSAMIZCA

21 MAYIS 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 DA "ELEKTRONİK İLETİŞİMİN ÖNEMİ "

21 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16.00 DA "MUHASEBE"

22 MAYIS CUMA GÜNÜ SAAT 16.00 DA "İYİ TİCARET UYGULAMALARI" EĞİTİMLERİ VERİLECEKTİR.

KATILIMLARINIZI BEKLER SAYGILAR SUNARIZ ...

KIRŞEHİR TİCARET BORSASI

[Devamını oku...]

13
2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN TARIMSAL DESTEKLEME TUTARLARI BELİRLENDİ..

 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal destekleme tutarları belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği. 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır. Buna göre, Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları için mazot desteği 3,3 TL/Dekar, gübre desteği 4,75 TL/Dekar, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları için mazot desteğii 4,85 TL/Dekar, gübre desteği 6,6 TL/Dekar, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için mazot desteği 7,9 TL/Dekar, gübre desteği 8,25 TL/Dekar olarak belirlendi. 2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği.. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılacak. Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak: Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg) Yağlık Ayçiçeği 30, Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65, Soya Fasulyesi 50, Kanola 40, Dane Mısır 4, Aspir 45, Zeytinyağı 70, Buğday 5, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 20, Çeltik 10, Çay 12, Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine P ilave ödeme yapılacak. Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak. Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar. Hayvancılık Destekleme. Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hay vanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için P’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak. Buna göre Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş Anaç manda 400 TL/baş Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş Ödeme yapılacak. E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak. Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 35 TL/baş Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş Malak desteği 150 TL/baş Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenecek. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), (Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak

[Devamını oku...]

17

Konya 13.  Uluslararası Tarım,  Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı  24-28 Mart 2015  tarihleri arasında KONYA TİCARET ODASI – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir ​ Fuara katılmak isteyen üyelerimizin 23 mart 2015 pazartesi mesai bitimine kadar borsamıza isimlerini yazdırmaları rica olunur.Fuar için Borsamız tarafından araç kaldırılacaktır.

[Devamını oku...]

13

Son zamanlarda 0.888 ile başlayan numaralardan gelen aramaların cevaplanması sonucunda telefon faturalarına 20 ile 40 TL arasında ek ücret yansıtıldığı ve bu yöntem kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik duyumlar alınmaktadır.

[Devamını oku...]

Sayfa 10 / 15İlk   Geri   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  İleri   Son