KTB DUYURULAR

13
2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN TARIMSAL DESTEKLEME TUTARLARI BELİRLENDİ..

 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal destekleme tutarları belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği. 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır. Buna göre, Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları için mazot desteği 3,3 TL/Dekar, gübre desteği 4,75 TL/Dekar, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları için mazot desteğii 4,85 TL/Dekar, gübre desteği 6,6 TL/Dekar, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için mazot desteği 7,9 TL/Dekar, gübre desteği 8,25 TL/Dekar olarak belirlendi. 2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği.. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılacak. Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak: Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg) Yağlık Ayçiçeği 30, Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65, Soya Fasulyesi 50, Kanola 40, Dane Mısır 4, Aspir 45, Zeytinyağı 70, Buğday 5, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 20, Çeltik 10, Çay 12, Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine P ilave ödeme yapılacak. Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak. Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar. Hayvancılık Destekleme. Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hay vanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için P’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak. Buna göre Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş Anaç manda 400 TL/baş Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş Ödeme yapılacak. E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak. Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 35 TL/baş Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş Malak desteği 150 TL/baş Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenecek. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), (Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak

[Devamını oku...]

17

Konya 13.  Uluslararası Tarım,  Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı  24-28 Mart 2015  tarihleri arasında KONYA TİCARET ODASI – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir ​ Fuara katılmak isteyen üyelerimizin 23 mart 2015 pazartesi mesai bitimine kadar borsamıza isimlerini yazdırmaları rica olunur.Fuar için Borsamız tarafından araç kaldırılacaktır.

[Devamını oku...]

13

Son zamanlarda 0.888 ile başlayan numaralardan gelen aramaların cevaplanması sonucunda telefon faturalarına 20 ile 40 TL arasında ek ücret yansıtıldığı ve bu yöntem kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik duyumlar alınmaktadır.

[Devamını oku...]

06

Aksaray Ticaret Borsası'nın düzenlediği, 2. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 12-15 Mart tarihleri arasında Aksaray Çok Amaçlı Teşhir Alanı'nda düzenlenecektir.Fuara katılmak isteyen üyelerimizin 9 mart 2015 pazartesi mesai bitimine kadar borsamıza isimlerini yazdırmaları rica olunur.Fuar için Borsamız tarafından araç kaldırılacaktır.

Tüm Üyelerimize Duyurulur...

[Devamını oku...]

26

Kırşehir Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 23/02/2015 tarihli yazıda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Besiciler ile yapılacak olan İthal Hayvan Alım Sözleşmesi Örneğini Borsamızdan ve Tarım İl müdürlüğünden temin edebilirler.

[Devamını oku...]

09
Başbakan’dan Türk çiftçisine büyük müjde!...

Başbakan Ahmet Davutoğlu Türk çiftçilerin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alarak tarımsal desteklemel...erle ilgili çiftçilere önemli müjdeler verdi.

[Devamını oku...]

23
Kırsal Kalkınma Destek başvuruları uzatıldı

İlimizin de içinde bulunduğu ve 24 aralık 2014 tarihinde başvuruların sonlanacağı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım başvuruları uzatıldı.

[Devamını oku...]

18
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI'NDAN DUYURU

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ 25 ARALIK 2014 PERŞEMBE GÜNÜ KIRŞEHİR TİCARET BORSASI HİZMET BİNASINDA 10:00 – 16:00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLUP, SEÇİME İLİŞKİN SEÇMEN LİSTESİ, İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ KONTENJAN DAĞILIMI VE SEÇİME İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERE BORSAMIZDAN ULAŞABİLİRLER. İCRA KOMİTESİ ADAYLIK BAŞVURULARI 16 ARALIK 2014 SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN BİR DİLEKÇE EKİNDE ADAY OLMA ŞARTINI TASTİK EDEN ADLİ SİCİL BELGESİ İLE BİRLİKTE EN GEÇ 22 ARALIK 2014 PAZARTESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR BORSAMIZA GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR…​

[Devamını oku...]

02

TMO'DAN ALINAN ARPA SATIŞINA İLİŞKİN YAZI EKTE GÖNDERİLMEKTEDİR. SAYGILARIMIZLA
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI

[Devamını oku...]

03

DUYURU
Değerli Üyelerimiz;
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9.Etap Uygulama Rehberi Yayınlanmıştır.
 

Program ve desteklerle ilgili başvuru şartları hakkında geniş bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/183/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-9-Etap-Uygulama-Rehberi​

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 13İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son