28

2012 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği yayınlandı.
Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012 yılı hayvancılık desteklemelerinin 7 Mayıs 2012 tarih ve 28285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ve 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ile yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Tebliğe göre, anaç sığır ve manda yetiştiriciliği, anaç koyun-keçi ile buzağı desteklemelerinde birim fiyatlar belirlendi.
Buna göre anaç sığır ve manda desteklemesinde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç sığıra sahip örgütlü yetiştiricilere yılda bir kez olmak üzere verilecek.
Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurması, üretici örgütlerinin de üyeleri adına 1-31 Aralık 2012 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekirken, Anaç sığır ve manda desteklemesinde birim fiyatlar sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığıra 225 TL/Baş, etçi ırklar anaç sığıra 350 TL/Baş, anaç Manda 350 TL/Baş, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave desteklemesi 60 TL/Baş, anaç sığır başına ödeme birim miktarı, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 200 başa kadar tam, 201-500 baş arası % 50, 501 baş üzeri için % 25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.
Anaç koyun-keçi desteğinde Damızlık Koyun-Keçi Birliğine kayıtlı, hayvanlarını Koyun Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıt ettiren. Koyun ve Keçi yetiştiricilere yılda 1 kez hayvan başına destekleme ödemesi yapılacak.
Anaç koyun-keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler üyesi bulunduğu örgüte hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1 Eylül-15 Ekim 2012 tarihleri arasında başvuracak. Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri ise 16 Ekim 2012 ile 30 Kasım 2012 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat edecek. Anaç koyun-keçi desteklemesi ise 18 TL/Baş olarak uygulanacak.
Buzağı desteğinde Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi’ne kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kültür ırkı veya melezi sığırların aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş, Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi’ne kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların etçi ırk boğa sperması ile suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğmuş, Soykütüğü-Önsoykütüğü Siste-mi’ne kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olması gerekirken, desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen İl/İlçe Müdürlüklerine 1 Ekim-31 Aralık 2012 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunabilecek.
Buzağı desteklemesi birim fiyatları suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı desteği 75 TL/Baş, döl kontrolü projesi kapsamında suni tohumlamadan doğan buzağı ilave desteği 25 TL/Baş, suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave desteği 75 TL/Baş olarak belirlenirken, desteklemeler ile ilgili daha geniş bilgiye 7 Mayıs 2012 tarihli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekleme-lere İlişkin Bakanlar Kurulu kararı, 15 Haziran 2012 tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ya da İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilecek.
 

Okunma Sayısı: 2258
resim