25

2014 Yılı Hayvancılığı Destekleme Hakkında Uygulama Esasları’na kapsayan tebliğ yayınlandı.

 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’nin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

“Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteğinden yararlanacak olanlar 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile en az 5 baş anaç sığıra sahip örgütlü yetiştirici olması gerekir. Yılda bir kez olmak üzere verilir. Anaç manda desteklemesinde örgütlülük ve hayvan sayısı şartı aranmaz. Anaç Sığır Desteklemesi’nden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Üretici örgütleri üyeleri adına 1 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder. Anaç Manda Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder. Müracaatında usule ilişkin eksiklikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 gün içerisinde eksikliğini tamamlaması istenir.

 

Anaç Sığır Desteklemesinde, örgütler; ekinde başvuruda bulunan üyelerin listesi ile üye oldukları Merkez Birlikleri’nden alınan üyelik belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar. Anaç Manda Desteklemesi’nde ise yetiştiriciler ekinde Türkvet işletme tescil belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur. Desteklemeden yararlanacak hayvanlarda aranan şartlar, il/ilçe müdürlüklerinden öğrenilebilinir.

 

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır desteklemesi: 225 TL/baş, Etçi ırklar anaç sığır desteklemesi: 350 TL/baş, Anaç Manda desteklemesi: 400 TL/baş ve Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave desteklemesi: 70 TL/baştır.

 

Anaç koyun-keçi desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, Damızlık Koyun-Keçi Birliği’ne kayıtlı, hayvanlarını Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi’ne (KKBS) kayıt ettirmeleri gerekir. Koyun ve keçi yetiştiricilere yılda 1 kez anaç hayvan başına destekleme ödemesi yapılır. Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler; KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerini güncelleyerek, ekinde güncellenmiş hayvan kulak numaraları listesi bulunan destekleme başvuru dilekçesi ile 1 Eylül-30 Kasım 2014 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe başvurabilirler. Anaç koyun ve keçi desteklemesi için 20 TL/baş ücret verilmektedir.

 

Buzağı desteğinden yararlanacak olanların E-Islah'a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı Saf Kültür ırkı veya melezi sığırların aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmaları gerekmektedir. E-Islah' a kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz. Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı desteği: 75 TL/baş, suni tohumlamadan doğan buzağı ilave desteği: 35 TL/baş ve Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk (Etçi ırk:Charolais, Brangus, Belçika Mavisi, Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)boğa spermasıyla suni tohumlamadan doğan buzağı ilave: 75 TL/baştır.”

 

KIRŞEHİR TİCARET BORSASI

25/06/2014 

Okunma Sayısı: 2557
resim