11

 Resmi Gazete’de yayımlanan haberde yemde KDV’nin yüzde sıfıra düşürüldüğü  bildirildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan haberine göre, yemde KDV’nin yüzde sıfıra indirildiği açıklandıi. 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede 6663 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu karar ile karma yemlerde ve aşağıda listelenen bazı ikincil ürün yem hammaddelerinde KDV oranı sıfıra indirilmiştir.

 KDV Oranı sıfırlanan ürünlerKarma yemler (kedi köpek mamaları hariç)

Küspeler (nişastacılık artıkları ve benzeri atıklar ile DDGS hariç)

 

Tam yağlı (fullfat) soya
Kepekler
Razmol
Balık unu
Et unu
Kemik unu
Kan unu
Tapiyoka (manyok)
Sorgum
Saman
Yem şalgamı
Hayvan pancarı
Kök yemler
Kuru ot
Yonca
Fiğ
Korunga
Hasıl ve silajlık mısır
Üçgül
Yemlik lahana
Yem bezelyesi

Benzer hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pelet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)

Okunma Sayısı: 1909
resim