24

Ticaret Borsamız Üniversitemizin TÜBİTAK Projesine destek veriyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Bünyesinde bulunan Hayvan Pazarı yanındaki araziyi Ziraat Fakültemizin Kullanımına tahsis etti.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Neşet YAVUZ ; ”Borsamız ve Üniversitemiz olarak ilimizin ekonomisine katkı sunma açısından ortak bir çalışma başlattık.Hayvancılık sektörünün büyük katkı sağlaması beklenilen ve girdi maliyetlerini azaltma anlamında alternatif yem sunma adına bu çalışma önem arzetmektedir. Bu amaçla üyelermizin ve ilimiz hayvancılık sektörüne ilerki dönemlerde çok büyük katkı sağlayacak bu çalışma için Ziraat Fakültemize yer tahsisi yaptık.Umarm bu çalışma faydalı olur.” Dedi.
Öte yandan Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK projesi ile ortaklaşa yürüttüğü “Dünya Biyoenerji Model Türü Dallı Darı (Panicum virgatum L.) Genotiplerinin Ülkemiz Akdeniz ve Karasal İklim Kuşaklarında Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Tohumluk Üretimi” isimli adaptasyon çalışmalarına Kırşehir Ticaret Borsası’nın projeye destek amacıyla tahsis ettiği alanda geçtiğimiz günlerde başlandı. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Yavuz’un öncülüğünde yürütülen proje çalışmalarına Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü dördüncü sınıf öğrencileride katıldı.
Projenin Kırşehir ilinde yürütülen kısmında yurt dışından sağlanan 174 Dallı Darı (Panicum virgatum L.) çeşit ve doğal popülasyonunun ülkemiz karasal şartlarına adaptasyon kabiliyetleri belirlenerek, uyum sağlayan çeşit ve popülasyonlardan elde edilen biokütleden, selülozik etanol elde edilmesi amaçlanıyor.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü, alternatif tarıma ihtiyaç duyan marjinal alanı çok fazla olan İç Anadolu koşullarında, üreticiye, üretim maliyetleri daha düşük, diğerleri gibi farklı endüstriyel amaçlarla kullanılmayan alternatif bir hammaddenin tanıtılması ve klasik üretim deseni içerisinde biyoenerji tarımının başlatılarak yaygınlaştırılması da projenin hedefleri arasında.
Dallı Darı’nın aslında bir silo ve yem bitkisi olması, çalışmaya hayvan besleme açısından da farklı bir boyut katıyor. Çalışma boyunca morfolojik ve agronomik karakterlerin ölçümleri ile kimyasal yapının analizlerinden elde edilecek veriler, genotiplerin yem değerlerinin belirlenmesi bölge hayvancılığına alternatif bir yem sunmak için materyal ve bilgi altyapısının hazırlanması bakımından da önemli bir çalışma olarak görülüyor.
 

Okunma Sayısı: 2480
resim