10

 Kurban Bayramında kurbanlık hayvan temini konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek 1 milyon 207 bin 608 adet büyükbaş ve 3 milyon 645 bin 918 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Trakya bölgesinin kurbanlık hayvan ihtiyacı da yurt içinden karşılanacak.

Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde kurbanlık hayvan temini konusunda bu yıl da sıkıntı yaşanmayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden alınan verilere göre; ülke genelinde bu yıl kurban olarak kesilebilecek 1 milyon 207 bin 608 adet büyükbaş ve 3 milyon 645 bin 918 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Geçen yıl Kurban Bayramında Türkiye genelinde, toplam 851 bin 948 adet büyükbaş ve 2 milyon 331 bin 917 adet küçükbaş hayvan kesilmişti.

Bu çerçevede mevcut hayvan varlığının 2014 yılı kurban ihtiyacını rahatça karşılayacağı öngörülüyor. Kurban ihtiyacının karşılanmasında talep fazlası bir arz olduğundan, kurbanlık hayvan fiyatlarının da piyasa normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bakanlık olası fiyat hareketlerine karşı piyasayı hassasiyetle izliyor.

Şap hastalığından arilik belgesine sahip Trakya illerinin (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin Avrupa yakası ve İstanbul’un Avrupa yakası) kurbanlık hayvan ihtiyacı da yurt içinden karşılanacak. 2014 yılı itibariyle Trakya’da bulunan illerde kurban olarak kesilebilecek 57 bin 801 adet büyükbaş ve 168 bin 930 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. 2013 yılında Trakya’da Kurban Bayramında toplam 52 bin 674 adet büyükbaş ve 105 bin 327 adet küçükbaş hayvan kesilmişti.

Yetiştiriciler tarafından Trakya’ya kurbanlık hayvan sevki yapmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine ülke genelinde 30 bin 813 büyükbaş, 13 bin 124 küçükbaş hayvan için başvuruda bulunuldu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Bakanlıkça yayımlanan ve tüm kamuoyuna duyurulan 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Genelgelerde belirtilen şartları taşıyan ve Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen test çalışmaları sonucunda sağlık statüsü uygun bulunan hayvanların bu yılda Trakya’ya sevkine izin verilecek.

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların önce muayene ve gerekli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Resmi veteriner hekimler tarafından yapılacak muayene ve kontrolden sonra, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek.

Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için ise nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecek. Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecek.

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılabilecek. Önceden belirlenen bu yerlerin dışında, kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

2014 yılında ülke genelinde kurban hizmetleri, 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2014 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” çerçevesinde yürütülecek.

Okunma Sayısı: 2479
resim