30

Kırsal kalkınma destekleri bugün yapılan açıklamayla uzatıldı .Konu ile ilgili olarak Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet YAVUZ yaptığı açıklamada şunları dile getirdi ;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 9. Etap Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ekonomik yatırımlar programları başvuru süresini ikinci kez uzatmaya gitti. Son başvuru tarihi 12/02/2015 olarak belirlendi. Başvuru sürelerini uzatma tebliği 28 Ocak 2015 Tarih ve 29250 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2015 yılı tarımsal ekonomik yatırımlara 20 günlük ek bir başvuru süresi daha getirilmiş oldu.
81 ilde uygulanmakta olan bu program için öngörülen toplam devlet katkısı bütçesi başvurular yapıldıktan sonra belirlenecektir. Kırsal kalkınma Avrupa birliği (ipard) destekleri dışında kalan 39 ile ise özellikli bir program statüsü getirilerek et ve süt hayvan yetiştiriciliğine yönelik büyükbaş-küçükbaş et yönlü kanatlı hayvancılık yetiştiriciliği amaçlı tesis ve teçhizat yatırımlarına yönelik % 50 hibe destekleri verilecektir. Program kapsamında öngörülen projeye esas hibe tutarları maksimum 1-3 milyon TL. arasında değişmektedir.
26/10/2014 tarihinde 2015 yılı 9.Etap kırsal kalkınma ekonomik yatırımlar hibe tebliği resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe girmiş bu tebliğ kapsamında yürürlük tarihinden itibaren 60 gün bir başvuru süresi getirilmişti. Daha sonra bakanlık 20/12/2014 tarihinde ikinci bir tebliğ hazırlayarak başvuru süresini 30 gün olarak uzatmıştı. Ancak 28/01/2015 tarihinde ikinci bir uzatma daha yaparak 20 günlük bir ek başvuru süresi getirmiştir. İlk genel tebliğ yayımından itibaren toplam başvuru süresi 110 gün olarak karşımıza çıkmaktadır.dedi
YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL) DESTEK VERİLECEK İLLER
I)Bitkisel Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve
Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 3.000.000 39 İL**
Tohum işleme, paketleme ve depolama 3.000.000 81 İL
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000 81 İL
II)Hayvansal Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasina Yönelik Yatırımlar
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**
Ham deri işlenmesi 3.000.000 81 İL
III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasi 3.000.000 39 İL**
IV) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera 3.000.000 81 İL
V) Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve
biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 3.000.000 81 İL
VI) Çelik silo 1.000.000 81 İL
VII) Soğuk hava deposu 1.000.000 81 İL
VIII) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi
ve depolanması 2.000.000 81 İL
IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş 1.500.000 39 İL**
Küçükbaş 1.000.000
Kanatlı 1.000.000
Kültür balıkçılığı 1.000.000
Kültür mantarcılığı 1.000.000
Konu ile ilgili olarak KKYDP Kırsal kalkınma programı kapsamında verilen hibe destekleri aşağıda açıklanmıştır.
YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ;
*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.
**39 İl IPARD Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir. Bu iller; Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.
-İkinci kez ek 20 günlük başvuru süre uzatma tebliğini aşağıda inceleyebilirsiniz;
“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yüz on gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır. Son başvuru tarihi 12/2/2015’tir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”MADDE 3 – Bu Tebliğ 23/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.​

 

Okunma Sayısı: 4653
resim