20

 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na İlişkin Basın Açıklaması:

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8.’si düzenlenen Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 8 Nisan Çarşamba günü Başbakanımız Sn. Ahmet DAVUTOĞLU ve ilgili bakanların katılımıyla Ankara TOBB Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kırşehir İli’mizi temsilen Borsa’mız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Neşet YAVUZ, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selahattin EKİCİOĞLU, Borsa’mız Meclis Başkanı Sn. Süleyman KAYA, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sn. Eşref ÂŞIK, Kaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ülkü AVŞAR, Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ferhat ÇAĞLAYAN ve TOBB İl Akademik Danışmanı Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ katılmıştır.  

Kırşehir iline ait sanayi şurasında görüşülmek üzere daha evvel müşterek oda borsa toplantısı düzenlenmiş ve ilimizdeki odaların ve borsamızın ortak düşüncesi olarak seçilen 3 temel sorun belirlenmişti.

81 ilin tamamının Oda ve Borsa temsilcilerinin katıldığı Şura’da, illerin ekonomik sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşülmüştür. Şura’da Kırşehir delegasyonu adına Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin EKİCİOĞLU, İl’imize ilişkin öncelikli üç soruna ve bunların çözümü noktasında ne yapılması gerektiğine değinmiştir. 

Şura’nın konuşma kuralları çerçevesinde toplam 3 dakika ile sınırlandıran konuşma metninin özeti aşağıdaki şekildedir:   

“İlimiz ile ilgili üzerinde duracağım üç temel sorundan ilk ikisi tarım, üçüncüsü ise ulaşım ve lojistik ile ilgilidir. Tarıma ilişkin birinci ve öncelikli sorunumuz; ilimizin, tarımsal üretim noktasında ilimiz ile benzerlikler gösteren Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, Kırşehir’in dâhil edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Programı kapsamına alınmasıdır.  Sorunun çözümü; IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütlerinin yeniden gözden geçirilmesinden ve aynı bölgede olup IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesinden geçmektedir. Bugünün verilerini dikkate aldığımızda, IPARD kapsamına dâhil edilmeyen ilimiz; IPARD kapsamında kırsal kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla, bu desteklere çok daha fazla gereksinim duymaktadır. 

Kırşehir ilimizin ikinci sorunu; sulu tarım alanlarının arttırılması ve ilimize önemli miktarda katma değer yaratma konusunda Yamula Barajı Projesi’nin ivedilikle faaliyete geçirilmesidir. Bu projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde başta Mucur ve Boztepe ilçeleri olmak üzere Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevresindeki bölgeler sulu tarıma açılabilecektir. Ayrıca ilimizde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği noktasında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sektöre ilişkin olarak daha kapsamlı yatırım teşviklerinin sağlanması yönünde çalışma yapılmalıdır. 

Burada belirteceğim son sorunumuz ise ulaşım ve lojistik ile ilişkilidir. Kırşehir’in, yıllarca söz verilip de yapılmayan herhangi bir demiryolu ulaşım ağının olmaması sebebiyle, özellikle taşımacılık ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği, ilimizde gerek yerel, gerekse de il dışına satış yapan firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Ayrıca, yıllarca vaat edilen, ihalesi tamamlanan ancak inşa aşamasına geçirilmeyen çevre yolunun yapılmayışı Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’ni olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu sorunun çözümü noktasında; ilimize Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının kurulmasını talep etmekteyiz. Buna ilişkin bir diğer talebimiz ise, bölgesel teşvikte 4. Bölgede olan komşu illerimiz gibi, ilimizin de 5. Bölgeye alınarak, 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılmasına imkân sağlanmasıdır. Ayrıca, ilimizdeki Mucur ve Kaman Organize Sanayi Bölgeleri’nin atıl durumda bulunması Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mucur ve Kaman Organize Sanayi Bölgeleri’nin Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nden bağımsız olarak ele alınmasının, Organize Sanayi Bölgelerinin daha hızlı büyümesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.”

Okunma Sayısı: 1884
resim