BAŞKAN'IN MESAJI


04

İlimiz  özellikle  Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır.

 

Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği rol çok önem arz etmektedir.

 

İlimiz Ankara Kayseri ve Konya gibi büyük şehirler arasında sıkışmış sanayi gelişmemiş vaziyettedir. Öte yandan Hava alanı tiren ulaşımı gibi bir çok sanayinin alt yapısını oluşturan unsurlardan da faydalanamamaktadır.

 

Bütün Bunların neticesinde Bizler İlimizin bu olumsuzluklarını gerek Hayvancılık sektörü ve gerekse de Tarım anlamında gelişmesine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

Hayvancılık ta borsamız Ülkemizin en büyük hayvan pazarına sahip durumdadır.Bu anlamda her geçen zaman içinde yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.Önümüzdeki dönemde hayvan pazarımız modernize ediyoruz bunun için dezenfektan tüneli barkot sistemi otomasyon sistemi ve en önemlisi de hayvan satış salonumuzu faaliyete geçireceğiz.

 

Yine Canlı hayvan pazarı padok üstleri kapatma işlemimizde bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

 

Diğer taraftan hububat sektöründeki üyelerimize ve dolayısı ile ilimiz ekonomisine katkı sağlama anlamında hububat laboratuarımızı kurduk işlemlere başladık,satış salonu çalışmamız da devam etmektedir.

 

Her ne kadar tarımın gayrisafi yurt içi hasıla ve ihracat içindeki payı azalıyorsa da, hem üretimi, hem de talep gücü ile tarım kesimi ekonomi içindeki yerini korumak için mücadele etmektedir.

 

Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı ve zamanında gerçekleştirilmesinin zorunluluğu, ülkemizde Borsaların faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.

 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları uzun dönemli plânlar yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik kararlar almayı ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Stratejik plânlama; bir yandan kamu malî yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimi ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

 

Borsamızın dolayısı ile ilimizin  menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayış içerisinde olduk olmaya devam edeceğiz.

 

Bu nedenledir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir, aksine bütün başarılar, mükemmel bir hesaplama ve planlamanın sonucudur. Kurumların başarılı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için iyi bir stratejik planlama ve yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Hizmetlerimizdeki kaliteyi artırmak, Bölgemizin ve Ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü girişimde yer almak arzusu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Yukarıda zikrettiğimiz işlere ek olarak bu anlamda siz değerli üyelerimizin görüş ve düşünceleri bizim için çok önem arz etmektedir.Gerek borsamız gerek ilimiz ekonomisi için gereken ne varsa Borsa yönetimi olarak her türlü birlikteliğe hazırız.

 

 

Saygılarımla

Neşet YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Okunma Sayısı: 6065
Yazdır