İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
KTB DUYURULAR

TMO HUBUBAT SATIŞI

  • 12.09.2021
  • kirsehirtb

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede yer alan buğday ve arpalar aşağıda belirtilen esaslar (Ek-2)ve ekte yer alan fiyatlarla 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 belirtilmiştir. ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubemize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;

  1. A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:

Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur peşin bedeli mukabili Ek-2'de belirtilen fiyatlardan fabrikalarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; satılacaktır.

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına olup fiili tüketim fiili tüketim esasına göre

yapılacakhesaplamalarında talep sahiplerinin yurt içi (bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır. Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı odasından onaylı olarak getireceklerdir. bulunduğu ticaret/sanayi Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim miktarını gösterecektir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/7 ayından sonra şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise alınarak son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

B ) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:

Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;Ekmeklik Buğdaylar; Un fabrikaları,Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları, Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğdaylar; Un fabrikaları,Bisküvi fabrikalarına Ek-2'de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır. Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.Ekmeklik Buğday Satışlarında; Talep sahiplerinden,ekmeklik buğday tüketimi ve üzerinde olanlar fiili

2020 yılı 12 bin ton tüketim belgesini onaylı olarak getireceklerdir. yeminli mali müşavirden 2020 yılı ekmeklik buğday ise fiili tüketim belgelerini tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir odasından onaylı olarak getirebilecektir. veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi Bulgur üreticilerinden ise ekmeklik buğday tüketimi ve üzerinde olanlar fiili 2020 yılı 10 bin ton tüketim

belgesini onaylı olarak getireceklerdir.Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi yaptıklarına dair raporu istenecektir. faaliyet belgesi ve kurulu kapasite 2021/7 ayından sonra

şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise alınarak son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

C- ARPA:

Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; Besici ve yetiştiricilere,Yem fabrikalarına,peşin bedel mukabilinde Ek-2'de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve şube müdürlükleriniz vasıtasıyla satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.

Kırıcı ve değirmenciler yem fabrikası olarak kabul edilmeyecek olup bunların arpa başvuruları kabul edilmeyecektir.Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve cins)gösteren belge, yem fabrikalarının ise fiili tüketim ve faaliyet belgesi ile birlikte hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların ait fiili 2020 yılına tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında bulundukları şube müdürlüğüne 01.08.2021 hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat tarihinden sonra alınmış etmeleri gerekmektedir. Peşin bedel mukabilindeki arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi kartıvasıtasıyla satış yapılabilecektir.

Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hesabı üzerinden tüketim hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg 1 aylık miktarına kadar satış yapılabilecektir.Yem Fabrikalarına Arpa Satışı:Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet, belgesi kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı Mayıs, Haziran,

istenecektir. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listeleri Ağustos ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından sadece istenecektir.

2021 Eylül ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi 2021/7 ayından sonra alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir. Yem fabrikaları 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Yeni açılan platforma TMO personeli ve halihazırda kayıtlı yem fabrikaları yetkilileri mevcut TMO Elektronik Satış Platformuna girişte kullanılan mail adresi ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

2 / 4

Yem fabrikaları dışındaki besici-yetiştiriciler başta olmak üzere un, makarna, bulgur ve diğer tüm sektörlerin kayıtları TMO Elektronik Satış Platformunda başvuru işlemlerini yine bu linkten yapmaya devam edeceklerdir.Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren firmaların yem fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer sektörlerine ait işlemleri TMO. Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır. Ayrıca arpa satışlarına ilk defa başvuru yapacak yem fabrikaları 2021 yılı başvurudan önce Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar yem fiyatlarını 'nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu etapta Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait satış listelerini ayrı ayrı girişini yapacaklardır.

Ağustos ayında başvuru yaparak Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerinin girişini tamamlayan firmalar ise sadece Eylül ayına ait fiyat listelerinin girişini tamamlayacaklardır. Girişi yapılan fiyatlardan bayi iskonto tutarları kesinlikle düşülmeyecektir. Ayrıca fiyatlarabayi karı ve nakliye tutarı dahil edilmeyecektir.Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), Süt yemi (18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 60 gün vadeli olarak girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat listelerinden kontrol edilecektir.Yukarıda belirtilen protein değerlerinde üretim yapmadığını belirterek bu

ürünlerin hiçbiri için satış fiyat listesi ve fatura ibraz edemeyen yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna sadece bir veya birkaç aya ait yem fiyatlarının girişini yapan firmaların üyelikleri aktif edilecek ancak bu firmalara sistem üzerinden tahsis yapılıp yapılmaması hususunda bu durum dikkate alınacaktır.Eylül ayında arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO'dan aldıkları arpa miktarına karşılık gelen miktarda yem faturası (Eylül ve Ekim aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları Elektronik Satış üzerinden Ekim ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Fatura girişi yapmayan veya Platformu eksik

miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki satıştan faydalanamayacaktır.

D- NOHUT:

Perakende ve toptan paketli bakliyat satışlarımız ile Polatlı/Ankara Şube Müdürlüğünün EPTT ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'ye yaptığı toptan bakliyat satışlarına ikinci bir talimata kadar mevcut fiyat, usul ve esaslarla devam edilecektir.

E-PİRİNÇ:

Paketli pirinç satışlarına ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde Ek-2'de yer alan toptan ve perakende satış fiyatlarıyla devam edilecektir.

F- GENEL HÜKÜMLER:

3 / 4

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler ile Şube

Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için tarihleri 06 Eylül – 15 Eylül (dahil) 2021 arasında talep toplanacaktır. TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak tahsis sonuçleri TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden 20 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Satışı yapılan stoklar için tarihi mesai bitiminde sona para yatırma süresi 06 Ekim 2021erecektir. Teslimatlar ise kadar Eylül ayı fiyatlarıyla yapılabilecektir.

ELÜS satışlarında ELÜS tahsis 20 Eylül – 29 Eylül 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat

yapılabilecektir.

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç