İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
KTB DUYURULAR

TMO ARPA, BUĞDAY, NOHUT, PİRİNÇ SATIŞI

  • 04.10.2021
  • kirsehirtb

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede yer alan buğday ve arpa ile pirinç (Ek-1) stokları aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil

www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;

  1. A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:

Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur

fabrikalarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; peşin bedeli mukabili Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin 2020 yılı yurt içi (bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken;

Firmaların kendi grup şirketlerine,Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar  Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı, düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi bulgur fabrikalarının yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekte (Ek-3) yer alan tabloda belirtildiği şekilde

yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi  makarnalık buğday tüketim miktarını gösterecektir.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/8 ayından sonra

şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite alınarak raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir. Ayrıca şube müdürlüklerinize gönderilen Gıda Güvenliği Bilişim Sistemi (GGBS) üzerinden de firmaların faal olup olmadıkları kontrol edilecektir.

Şube Müdürlüklerimiz bulgur fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim miktarlarının teyiti için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Fabrikalar tarafından ibraz edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için yeniden fiili tüketim rakamı hesaplanacaktır. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- ARPA:

Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

Besici ve yetiştiricilere, Yem fabrikalarına,peşin bedel mukabilinde Ek-2'de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve şube müdürlükleriniz vasıtasıyla satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.

Kırıcı ve değirmenciler yem fabrikası olarak kabul edilmeyecek olup bunların arpa başvuruları kabul edilmeyecektir.

Satışa açılan stoklar;

1) ELÜS Arpa Stokları: EK-1/F listede yer almaktadır.

2) ELÜS Dışında Kalan Yerli ve İthal Arpa Stokları: EK-1/G listede yer almaktadır.

Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge, yem fabrikalarının ise fiili tüketim ve faaliyet belgesi ile birlikte hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2020 yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında bulundukları şube müdürlüğüne 01.09.2021 tarihinden sonra alınmış hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. İşletme tescil belgeleri Şube Müdürlüklerimizce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin

Türk-Vet bilişim alt yapılarından, Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edilebilecektir. Satış talep yoğunluğuna göre şube müdürlüklerimiz besici ve yetiştiricilerimizden Bakanlıktan imzalı belge getirme şartı aramadan Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden çıktı alarak bu belgeleri ikmal etmeye yetkilidir.

Peşin bedel mukabilindeki arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi kartı vasıtasıyla satış yapılabilecektir.

Kartla yapılan peşin ödemelerin iptali durumunda para iadesi ödeme (kart çekim) tarihinden 1 ay sonra yapılacaktır. Şube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle hayvan sayıları kontrol edilecektir.

D- NOHUT:

Perakende ve toptan paketli bakliyat satışlarımız ile Polatlı/Ankara Şube  Müdürlüğünün EPTT ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'ye yaptığı toptan bakliyat satışlarına ikinci bir talimata kadar mevcut fiyat, usul ve esaslarla devam edilecektir.

Şube müdürlüklerinizin mevcut nohut stokları göz önünde bulundurularak telep gelmesi halinde olarak bakkal ve marketlere , Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde aylık 250 kg'a kadar satılmak üzere) ise 3 tona kadar toptan nohut satışı yapılabilecektir.Yapılacak toptan satışlarda Kuruluşumuz

perakende satış fiyatlarımızın üzerinde ürün satılmayacağına dair taahhütname (Ek-5) alınacaktır.

E-PİRİNÇ:

Pirinç satış fiyatlarımız, Ek-2'de güncellenmiş olup ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde toptan ve perakende olarak satılacaktır.

Şube Müdürlükleri mevcut stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra 3 tona kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış fiyatlarımızla toptan satış da yapabilecektir.

 

 

 

 

 

 

EK-2

01 EKİM 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

 YERLİ MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

CİNSİ

ÜRÜN KODU

Satış Fiyatı

Yerli Makarnalık Buğday

1122

2.750

1123

2.725

Düşük Vasıflı Mak. Buğday

1141

2.700

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

 

 

 

 

 İTHAL MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

İthal Makarnalık Buğday

1518

2.750

Düşük Vasıflı İthal Makarnalık Buğday

1552

2.650

NOT:KDV ve maniplasyon hariç (maniplasyon 5,00 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.

YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

Beyaz Sert Buğday

1211

2.575

Kırmızı Sert Buğday

1221

Beyaz Sert Buğday

1212

2.550

Kırmızı Sert Buğday

1222

Beyaz Sert Buğday

1213

2.540

Kırmızı Sert Buğday

1223

Diğer Kırmızı Buğday

1321

2.550

Diğer Beyaz Buğday

1312

2.540

Diğer Kırmızı Buğday

1322

Diğer Beyaz Buğday

1313

2.530

Diğer Kırmızı Buğday

1323

Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday

1611

2.525

1621

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein

1525

2.575

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein

1543

2.575

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein

1523

2.550

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein

1541

2.550

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein

1546

2.550

İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein

1547-1548

2.525

İthal Buğday

1563-1569

2.425

NOT:KDV ve maniplasyon hariç (maniplasyon 5,00 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.

ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

Besici ve Yetiştiricilere Satışı Yapılacak Yerli ve ithal Arpa

2111-2112-2141-2141

2.000

Yem Fabrikalarına Satışı Yapılacak Yerli ve ithal Arpa

2111-2112-2141-2142

2.050

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

 

 

 

 

 

PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI  (TL/KG)

Cinsi

Ürün Kodu

 Satış Fiyatı

Perakende**

Toptan*

Kısa tane Groski

3622

5,00

4,50

Yerli Osmancık

3651

8,50

7,60

Yerli Ronaldo

3655

7,00

6,25

Yerli Luna CL

3656

7,00

6,25

Luna

3657

7,00

6,25

Ronaldo

3658

7,00

6,25

Yerli Köprü CL

3661

10,00

9,00

Baldo

3673

10,00

9,00

Baldo

3681

10,00

9,00

Cammeo

3682

10,00

9,00

Cammeo

3684

10,00

9,00

Ronaldo

3685

7,00

6,25

Ronaldo

3686

7,00

6,25

Luna

3689

7,00

6,25

Osmancık

3690

8,50

7,60

Perla

3692

10,00

9,00

Yerua

3694

10,00

9,00

Fortuna

3695

10,00

9,00

* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

PAKETLİ BAKLİYATIN SATIŞ FİYATLARI (TL/KG)

Cinsi

Ürün Kodu

Perakende**

Toptan*

Nohut Orta Tane (5-8 mm)

3414

5,50

4,50

Nohut İri Tane (8-9 mm)

3413

7,00

6,00

Nohut Çok İri Tane (9 mm ve üzeri)

3412

8,00

6,50

Yeşil Mercimek

3367

7,00

6,25

* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

 

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç