İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
KTB DUYURULAR

UZMAN ELLER PROJESİ

  • 19.01.2022
  • kirsehirtb
Tarım ve Orman Bakanlığıın 24.12.2021 tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021/61
tebliğ nolu Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında tebliğ hükümleri kapsamındaki yapılacak
2022 yılı başvuruları; gerçek kişiler için 14.01.2022 tarihinden başlayarak 28.02.2022 tarihi Pazartesi
günü saat 23.59 da sona erecektir. Başvurular e-devlet girişi ile (https.//uzmaneller.tarimorman.gov.tr)
yapılacaktır.
Söz konusu projeler ile kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile
üniversitelerin tarım,hayvancılık,ormancılık,gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların
mahallinde uygulayacakları projelerle kırsal alanda tarım ve hayvancılık sektörlerinde yürütülen
faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER  PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında  Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelerle kırsal alanda tarım ve ormancılık sektörlerinde yürütülen faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır .Hibe desteği miktarı 100.000 tl ye kadardır. Yayınlanan tebliğ kapsamında yapılacak 2022 yılı başvuruları;  gerçek kişiler için 14.01.2022 Cuma gününden başlayarak 28.02.2022 Pazartesi günü saat 23.59 da sona erecektir. Başvurular  e- devlet girişi ile (https.//uzmaneller.tarimorman.gov.tr) yapılacaktır.  Program kapsamında uygun olan destekleme konuları

     a)Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;

       1-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği

       2-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği

       3-Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

       4-Arı sütü,ana arı,polen vb.arı ürünleri üretimi

       5-İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

    b)Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

       1-Alabalık,yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve /veya kuluçkahaneleri

      2-Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

    c-Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;

       1-Kapama meyve bahçesi tesisi,

       2-Fide,fidan,iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği

       3-Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

       4-Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

       5-Ormancılık projeleri

       6-Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

       7-Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

        8-Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler

   ç)Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler kapsamında

   d)(a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerdir.

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç