İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
KTB DUYURULAR

TOPLU BASINÇLI SULAMA TESİSİ HİBE DESTEĞİ

  • 19.01.2022
  • kirsehirtb
Tarım ve Orman Bakanlığıın 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021/7
tebliğ nolu (17. ETAP) Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında tebliğ hükümleri
kapsamında Yatırımcıların müracaatlarını 10 Ocak 2022 Tarihinde başlayarak 28 Şubat 2022 tarihi
mesai günü bitimine (Saat :17.00) kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube
Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Bakanlığımızca sulama yatırımlarını içeren modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.

            Yayınlanan tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2022 yılı için 10 Ocak’tan başlayarak 28 Şubat tarihine kadar, son başvuru tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, ilk mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne teslim edilerek yapılacaktır. Program kapsamında uygun olan yatırım konuları,

  1. a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
  2. b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
  3. c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

  1. d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
  2. e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
  3. f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Konularında gerçek ve tüzel kişilikler tarafından , %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğümüzün Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir. 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı  ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.

Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya yukarıda bahsedilen yatırım konularının (a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinde en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.Program kapsamında gerçek ve tüzel kişiler için hibeye esas proje bütçelerinde üst limit 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Yayınlanmış olan güncel Uygulama Rehberi'nde belirtilen belge ve dokümanlar esas alınarak hazırlanacak olan başvurulardan, değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan yatırımların, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip proje konusuna göre 60-90 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel  kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.

Daha geniş bilgi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü  (  www.kirsehirtarim.gov.tr ), ''Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün'' internet sayfası  adresinden ve Bakanlığımızın '' www.tarim.gov.tr'' adresinden edinilebilir

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç